International Festival of Lifestyle, Szolnok (HR)

TISZA MOZI Kft.

Templom u. 4.

H-5000 Szolnok

Hungary

 

+36 56 511270

 

http://www.tiszamozi.hu