Festival slovenskega filma, PortoroÏ (Slovenia)

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad

Miklosiceva 38

1000 Ljubljana

Slovenia

 

+(01) 2343200

 

http://www.fsf.si/